APM: Brzdou ekonomiky je stát

Jaká je (ne)konkurenceschopnost ČR? Podle indexu konkurenceschopnosti, který vydává World Economic Forum, jsme si oproti loňskému roku polepšili z 46. na 37. místo. Zlepšení je jistě dobrá zpráva. Je však umístění na 37. místě opravdu dobrou zprávou?

Osobně se domnívám, že být třicátí sedmí na světě, a to v tak důležitém ukazateli jako schopnost konkurovat těm nejlepším, a tedy zvyšovat ekonomickou úroveň země, je umístění špatné. Je to tedy špatná zpráva, a to především ze dvou důvodů. Tím prvním je to, kdo je před námi, tím druhým je to, proč jsme tak nízko v žebříčku.

Nejprve tedy k tomu, které země nás v konkurenceschopnosti předčí.

To, že jsou vysoko nad námi Švýcarsko (1.), USA (3.) či páté a šesté Německo a Japonsko, asi nikoho nepřekvapí. Alarmující je, žepřed námi jsou i Rakousko (21.), Irsko (25.), a dokonce Estonsko na 29.místě. Otázka, kterou bychom si měli položit je, v čem se tak lišíme, v čem jsme horší, než země, které mají podobnou velikost jako my, jejichž surovinová základna je podobná té naší nebo je dokonce mnohem menší, a jejichž průmyslové a podnikatelské tradici se s jistotou můžeme rovnat.

Tím se dostáváme k samotným faktorům, které negativně ovlivňují naši konkurenceschopnost.

Studie WEF uvádí, že zcela zásadními překážkami konkurenceschopnosti v ČR jsou státní byrokracie a korupce. Oba jevy se pohybují v hodnotách nad 15 procentními body. To, že byrokracie je překážkou svobodného podnikání je obecně známo, a to, že v ČR máme přebujelou státní byrokracii, je také zřejmé. Méně zjevné už je to, že i druhá nejsilnější překážka naší konkurenceschopnosti, korupce, je produktem státní byrokracie. Zdrojem korupce jsou především státní či jiné veřejné zakázky a peníze na ně určené. Tyto peníze obhospodařují a zakázky zadávají úředníci a ovlivňují je politici. Tak kde má tedy korupce svůj původ?

Další tři velmi silné překážky naší konkurenceschopnosti jsou, opět podle žebříčku WEF, regulace trhu práce, daňová regulace a politická nestabilita.
To, že silná regulace a ochranářství na trhu práce je pro ekonomiku velkou brzdou, je věc celkem známá. Ovšem vysvětlujte to politikům, když s tzv.ochranou zaměstnanců před zlými zaměstnavateli se tak dobře řeční před každými volbami. Raději vytvoří 37 umělých a neúčinných bodů programu proti nezaměstnanosti, než by uvolnili pracovní trh.

Největšími překážkami, které brání tomu, aby se ČR stala konkurenceschopnější, jsou tedy státní byrokracie, korupce, politická nestabilita, regulace na trhu práce a daňová regulace. WEF ještě uvádí jeden zajímavý žebříček, a to umístění státu podle jednotlivých oblastí, stále vztaženo ke konkurenceschopnosti dané země. V tomto žebříčku nás státní instituce řadí až na 75. místo, podle efektivity trhu práce jsme asi 62. Naopak, naše skóre zlepšují vyšší vzdělanost, korporátní rozvinutost a technologická připravenost.

Je zřejmé, že zatímco podnikatelská sféra a lidé v ČR by si vedli celkem dobře, brzdou naší ekonomiky je stát, jeho úředníci a politici.


Zdroje: World Economic Forum; týdeník Euro č.38/2014, Mladá fronta, Praha

http://www.asociacepm.cz/