Asociace podnikatelů a manažerů na rádiu BBC

V úterý 11. 11. 2014 zazněl poprvé hlas Asociace podnikatelů a manažerů také z rozhlasových přijímačů. Pozvání do Studia ZET vysílaného na vlnách rádia BBC přijal její předseda Radomil Bábek. Hlavním tématem vstupu se staly výsledky průzkumu Nový občanský zákoník – notářský zápis, který byl jménem Asociace realizován mezi 754 podnikateli a vysokými manažery za podpory výzkumné agentury Inboox a odborného garanta společnosti Eyrie.

 

Drahá změna, která podnikatelům k ničemu nepřispívá. I těmito jednoduchými slovy by se daly shrnout výsledky průzkumu Asociace manažerů a podnikatelů. Předseda Radomil Bábek v rozhovoru pro rádio BBC uvedl, že hlavním důvodem, proč podnikatelé za půl roku nestihli splnit tuto povinnost uloženou státem, je především nepoměr mezi počtem podnikatelů – téměř 400 tisíc a notářů – asi 470. Za nepřiměřeně vysokou označil rovněž částku 10 000 Kč. Ta totiž nepředstavuje investici k rozvoji, ale pouze náklad. Současně se nejedná o sumu konečnou, protože společností s vyšším počtem jednatelů, společníků či se zahraničním podílem, je v ČR velmi mnoho. Náklady na sladění smluv tedy rostou a není výjimkou, když firma na změnu vynaloží až 60 000 Kč. S problémy se mohou potýkat především menší a střední firmy bez právního oddělení.

Přes všechna uvedená fakta byl závěr rozhovoru z úst předsedy Asociace Radomila Bábka kladný: „Jsem velmi spokojen s podnikatelským prostředím. Na veřejnosti to možná podle zpráv v médiích vypadá jako pěkný marast, ale věřte, není tomu tak. Drtivá většina podnikatelů jsou pracovití a poctiví lidé.“

Celý záznam rozhovoru plného zajímavých informací a názorů, jehož prostřednictvím zazněl názor podnikatelů na nutné legislativní změny, si můžeme poslechnout zde.

O výsledcích průzkumu si můžete více přečíst zde: http://probyznysinfo.ihned.cz/zakony-manazer-a-majitel/c1-63055190-pruzkum-sladeni-smluv-s-noz-je-zbytecne-a-drahe-soudi-podnikatele

 

http://www.asociacepm.cz/